Phương pháp điều tra chọn mẫu

Tổng quan:

Khóa học được thiết  để cung cấp cho học viên phương pháp và kỹ năng  cần thiết của quá trình  điều tra khảo sát. Thêm vào đó khóa học  cũng giúp người học một số phương pháp chọn mẫu cơ bản để có thể ứng dụng vào các cuộc khảo sát thông thường

 

Nội dung khóa học:
Trong khóa học, học viên sẽ học theo trình tự sau:
Bài giảng 1: Thiết kế điều tra

Trong phần này người học sẽ làm quen với các phương pháp điều tra, trình tự thực hiện các bước và nắm các khái niệm cơ bản về Mẫu trong điều tra khảo sát:

 • Giới thiệu phương pháp điều tra
 • Quá trình thực hiện các phương pháp điều tra

Download bài giảng 1

Bài giảng 2: Mẫu phi xác suất

Sau khi nắm được các khái niệm cơ bản về phương pháp điều tra khảo sát, mẫu là gì, tại sao phải chọn mẫu trong các cuộc khảo sát, người học sẽ làm quen với các phương pháp lấy mẫu không ngẫu nhiên:

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều tra
 • Một số các khái niệm lấy mẫu
 • Mẫu phi xác suất

Download bài giảng 2

Bài giảng 3: Mẫu xác suất

Ở phần này các bạn sẽ học về các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên dưới đây được giới nghiên cứu ứng dụng nhiều trong các cuộc khảo sát lớn hiện nay:

 • Mẫu ngẫu nhiên đơn giản
 • Mẫu hệ thống
 • Mẫu phân tầng
 • Mẫu chùm
 • Lấy mẫu nhiều giai đoạn

Download bài giảng 3

Bài giảng 4: Kích thước mẫu

Việc xác định cỡ mẫu luôn là bài toán khó cho các nhà nghiên cứu làm sao cho phù hợp với từng dự án cụ thể trong thực tế.Phần này người học sẽ nắm được công thức để xác định cỡ mẫu sao cho mẫu đại diện và có được đầy đủ đặc điểm của tổng thể

 • Xác định kích thước mẫu
 • Điều chỉnh-Trọng lượng
 • Các ví dụ

Download bài giảng 4

Tài liệu tham khảo:
Các tài liệu sau đây sẽ giúp người học hiểu,  tiếp thu  và bổ trợ được nhiều hơn nữa những nội dung của khóa học trên :

 1. Sức mạnh của thiết kế điều tra, IAROSSI, WorldBank 2006
 2. Sổ tay nghiên cứu điều tra, PETER H. ROSSI, D. ... Wright, 2003

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
801873
Today
This month
All days
2775
2775
801873