Trong suốt ba thập kỷ cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường vừa qua, Việt nam đã đạt được những thành công đáng ghi nhận bằng cách học tập và làm theo những kinh nghiệm, bài học từ những quốc gia khác. Mặc dù trong quá trình phát triển của một nền kinh tế nói riêng và một xã hội nói chung, việc học và làm theo kinh nghiệm nói trên là quan trọng, nhưng điều đó là không đủ trong việc đáp ứng những nhu cầu và yêu cầu nảy sinh từ bối cảnh cụ thể ở nước ta. Theo đó, việc thiết kế và thực hiện những chương trình và chính sách dựa trên những bằng chứng thực tế ở Việt Nam đang ngày càng nhận được sự chú ý của không chỉ cộng đồng nghiên cứu về xã hội mà còn cả những nhà hoạch định chính sách, các cơ cơ quan chính phủ và những nhà tài trợ quốc tế.

VIDAC cung cấp số liệu thống kê trong các lĩnh vực sau đây
  • Giá trị xuất nhập khẩu
  • Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
  • Dân số và Lao động
  • Thương mại và Giá cả
  • Công nghiệp
  • Khí tượng thủy văn
  • Các chỉ tiêu tổng hợp và mức sống
  • Nông nghiệp
  • Xây dựng cơ bản và đầu tư nước ngoài
  • Vận tải và bưu điện

Hệ thống Hỏi đáp Thống kê kinh tế có khả năng trả lời các câu hỏi (được hiểu là natural language questions) về thống kê mà người dùng đặt ra đối với cơ sở dữ liệu được thu thập từ cuộc khảo sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong các năm 2005; 2007 và 2009 (SME 2005, SME 2007, và SME 2009). Người dùng đặt một câu hỏi bằng tiếng Việt cho hệ thống và sẽ thu được câu trả lời phù hợp nhất do hệ thống lựa chọn..

VIDAC được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ nguồn thông tin nghiên cứu về kinh tế-xã hội cho những người đang hoạt động trong cộng đồng nghiên cứu Việt Nam cũng như quốc tế, bao gồm các giảng viên, các nhà nghiên cứu, sinh viên, các nhà hoạt động xã hội, các nhà hoạch định chính sách và các trung tâm/viện nghiên cứu Việt Nam và quốc tế Trong toàn bộ các cấu phần của VIDAC, Hệ thống cung cấp học liệu trực tuyến là một trong ba hoạt động chủ chốt và giành được nhiều sự quan tâm nhất.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1061762
Hôm nay
Trong Tháng
Tổng số
1689
42192
1061762